logo original

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

 MUDr. Halina Kačinská


  +420 608 872 851  

btn objednavka cz
RU
CZ

MUDr. Halina Kačínská

 

 V r. 2002 jsem absolvovala studium na Lékařské fakultě ve Lvově na Ukrajine

V roce 2005 jsem úspěšně složila aprobační zkoušky na Ministerstvu Zdravotnictví ČR a tím získala povolení k vykonání lékařského povolání na území ČR

Od roku 2007 jsem působila jako internistka na LDN v Motole a současně docházela na Gynekologicko-porodnický kroužek na Gynekologicko-Porodnické Klinice FN v Motole

V r. 2009 jsem nastoupila jako sekundární lékař na Gynekologicko-porodnickou kliniku FN Motol

Od r. 2011 jsem nastoupila na Gynekologicko-Porodnické oddělení v Kladně

V roce 2012 jsem úspěšně obhájila Atestační zkoušky I. a II. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví.

 V roce 2014 jsem otevřela soukromou praxi v Praze

Mimo hlavní pracovní poměr jsem pracovala v gynekologické ambulanci RHG spol. s. r. o. v Kralupech nad Vltavou a také v Gynoport s.r.o. v Kladně.


V r. 2010 a 2011 jsem absolvovala odbornou stáž v dětské gynekologii pod vedením Prof. MUDr. Jana Hořejšího, DrSc. v Motole a ordinovala jako dětský gynekolog v Kladenské nemocnici.

Od r. 2011 také provádím poradenskou činnost pro dospívající dívky jako člen projektu Prima Gynda

V současné době připravujeme dva nové projekty: "Intimní gynekologie"  a "Centrum preventivní gynekologie".

 

 

Alexandra Didenko - zdravotní sestra

   

Už od malička se mi líbilo vše, co se týče zdravotnictví, proto při rozhodování, kam na střední, jsem ani neváhala. Úspěšně jsem dokončila střední zdravotnickou školu v Praze. Během studia jsem se podívala i do Německa, Švýcarska a Norska v rámci odborné stáže (po kterých jsem obdržela i Europass). Momentálně studují na 3. lékařský fakultě obor všeobecná zdravotní sestra a jezdím na doškolovací semináře a kongresy.

 V mé práci mě naplňuje kontakt s lidmi. Na obor gynekologie a porodnictví jsem se dala, protože je to zajímavé, hezké a také dost citlivé téma, ve kterém využijí své komunikativní schopnosti. S doktorkou tvoříme skvělý tým a jsem moc ráda, že u nás se mnohé pacientky cítí příjemně jako v rodinném prostředí.

.

Irina Stýbrová - administrátor

   

1985-1991 Studium na lékařské fakultě Almatinské statní medicinské univerzity, Kazachstán

1991-1993 klinická ordinatura v oboru onkologie Almaty, Kazachstan1993-1997 pracovala lékařkou v onkologickém dispanseru Almaty, Kazachstán

Od 2005 r. pracuji jako zdravotní laborant v odděleni klinické a lékařské biochemie ve FN Motol

Od 2015 r. jsem administrátorka v ordinaci MUDr. Haliny Kačinské

Michal Kindl - nutriční specialista

   

Michal Kindl je nutriční specialista, osobní trenér a poradce zdravého životního stylu. Přednáší odborné veřejnosti a specializuje se na témata Oxid dusnatý a metabolická acidóza ve vrcholovém sportu i v domácí péči.

Je zakladatelem moderního oboru Nutriční fyziatrie, kombinující specializovanou nutriční terapii a její přímý vliv na pohybové aktivity, regeneraci a rekonvalescenci pohybového aparátu a měkkých tkání. Má vlastní know-how v revoluční výživě na molekulární úrovni a specializuje
se na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti zdraví a vitalita. Spolupráci s celou řadou vrcholových sportovců, trenérů, lékařů a fyzioterapeutů využívá v každodenním životě od dětí až po seniory a to i ve veterinární sféře.

Odborná specializace:

  • Nutriční fyziatrie v preventivní gynekologii a řešení varixů v malé pánvi
  • Komplexní regenerace kardiovaskulárního systému a regenerace cévního endotelu
  • Prevence a vysoce účinné řešení křečových žil a bércových vředů
  • Profesionální výživa ve vrcholovém sportu na bázi oxidativní fosforylace a metabolické acidózy
  • Systémová péče o pohybový aparát v těhotenství a po porodu
  • Kineziotaping v běžném životě, vrcholovém i rekreačním sportu

MUDr. Elisabetha Borkun

elsbrk    

Oboru gynekologie a porodnictví se věnovala po absolvování studia na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy od roku 2012. Po pracovní zkušenosti v VFN, Gynekologicko-porodnické klinice Apolinář odjela pracovat na 2 roky na Gynekologicko-porodnickou kliniku při Univerzitě Goethe v Gelnhausenu, Perinatalcentrum II stupně, Hesensko. Na německé klinice získala zkušeností v ultrazvukové diagnostice, v terapii gynekologických onemocnění a také v péči o ženy v porodnici. Aktivně se účastnila přednášení pro kolegy lékaře. V současné době pracuje jako lékařka ve FNKV na Gynekologicko-porodnické klinice a věnuje se ambulantně ultrazvukové diagnostice. Má vstřícný a otevřený přístup v péči o pacientky.

MUDr. Michal Polaček

mpol
  
 

Absolvoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na gynekologicko - porodnickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno.
 
V součastnosti pracuje v Masarykově nemocnici v Rakovníku, kde provádí I. trimestrální screening (držitel FMF certifikátu). Mimo  gynekologii a ultrazvukovou diagnostiku se zajímá o problematiku vedení porodu do vody ( waterbirth).

MUDr. Radek Poláček

rpol
  
 

Vystudoval 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Motole. Po škole nastoupil na gynekologicko-porodnické oddělení  v Litoměřicích, poté působil na gynekologicko-porodnickém oddělení Kladenské oblastní nemocnice. V současné době je primářem gynekologicko - porodnického oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku. Kromě klasické a operační gynekologie a porodnictví se věnuje urogynekologii (léčení úniků moči a sestupu pánevních orgánů). Jeho krédem je maximální vstřícnost k pacientce, upřímnost a vzájemná důvěra.

Mgr. Taťána Kosťučenko – instruktorka jógy, jógové terapie

 

Taťána je certifikovaná instruktorka jógové terapie, Hatha jógy, jógy pro těhotné, dětské jógy. V dnešní době postgraduální studentka katedry «Sociální pedagogiky, psychologie a pedagogických inovací», téma disertační práce: «The Formation of the Health Saving Competence).
2013 učitelský kurz Yoga Kids;
2014-2015 Cvičitel jógy II Třídy;
2015 Jóga pro těhotné, systém Andrey Smékalové;
2015 Metodika vývojů a efektivního výcviku pro zpevnění svalů pánevního dna;
2015-2016 Kurz jógová terapie pod vedením A.Frolova.
Momentálně studuje v Mezinárodním Institutu jógy Iyengar (International Iyengar Teacher Training Course 2016–2019), pravidelně se zúčastňuje workshopů (jóga zvuku, jóga pro těhotné a jógová terapie pro poporodní zotavení, správné držení těla v pozicích (záklony, předklony, obrácené pozice, rotace), meditace a mantry))..

Olena Martyniuk

oll    

2005 - 2008
- Studium na Vysoké Škole Hotelové ,obor Marketingové komunikace ve službách.

2011 - 2014
- Rekvalifikační kurz s akreditaci MŠMT - kosmetické služby. Absolvování různých vzdělávacích seminářů a školení v oboru kosmetologie.

2014 - dosud
- Studium na Vyšší Odborné Skole ,obor všeobecná sestra. Praxe v Thomayerové nemocnici v Praze na odděleních: interna, chirurgie , plicní onkologie ,pediatrie.

2016 - 2017
- Asistentka v soukromé stomatologické ordinaci.

2017 - gynekologie