logo original

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

 MUDr. Halina Kačinská


  +420 608 872 851  

btn objednavka cz
RU
CZ

Posouzení ovariální rezervy - AМН

Mám ještě dost času na plánování kariéry a další profesní rozvoj, nebo bych již mateřství neměla „odkládat"?

Tuto otázku si kladou ženy v dnešní době stále častěji. Právě třífázový model „vzdělání - povolání - rodina" vede k tomu, že ženy mají své první dítě ve stále vyšším věku. Průměrný věk prvorodiček v České republice je dnes 28 let, ještě v roce 1994 byl tento průměrný věk 24 let. Zvyšující se věk ztěžuje mnohým párům splnění jejich přání mít dítě. Se stoupajícím věkem ženy klesá počet vajíček (oocytů) ve vaječnicích a stejně tak se snižuje i jejich kvalita.

Na této skutečnosti se podílejí různé faktory jako genetické předpoklady, infekce, prodělané nitrobřišní operace, ale také kouření, vlivy životního prostředí, tělesná hmotnost a jiné. Proto mnoha párům zbývá pouze krátké časové období, ve kterém si mohou splnit přání založit vlastní rodinu. Biologické hodiny v pozadí tikají, statistická pravděpodobnost otěhotnění klesá a to již od 30. roku života!

Mohu zjistit svojí vlastní plodnost?

Trendem posledních dvaceti let v evropských zemích je odklad mateřství do pozdějšího období po 30. roce veku zeny. Mnohé ženy si neuvědomují, že pravděpodobnost početí může být podstatně snížena, i když pravidelně menstruuji. Nejistota vyplývá z množství vajíček, které od narození ve vaječnicích zanikly. Kazda žena má po svém narození jinou ovariální rezervu (množství vajíček, které jsou к dispozici pro oplodnění), о které se rozhoduje již v období embryonálního života (tedy v době, kdy se dítě vyvíjí v děloze).

Prostřednictvím stanovení koncentrace tzv. AMH (Anti-Müllerian Hormone) v krvi lze odhadnout individuální ovariální zásobu vajíček a díky tomu „biologický věk" vaječníků. Množství АМН v krvi ženy závisí na počtu vajíček. Čím starší je žena, tím méně vajíček má k dispozici a tím nižší je i koncentrace АМН v krvi. Je-li hodnota АМН v normálním rozsahu, znamená to, že počet vajíček je dostatečný a plodnost ženy je optimální. Klesající ovariální zásoba se odráží ve snižování hladiny АМН. Tomu odpovídá i snižující se pravděpodobnost otěhotnění. Velmi nízké koncentrace АМН ukazují na téměř neexistující fertilitu.

linka ruz

Blog

načíst další stiskněte SHIFT pro načtení všech novinek načíst vše